Byhus 3 Byhus 2 Langhus Lamellhus Punkthus Hagehus Hagehus Framnæskollen K1 Spenst Treningssenter Framnæs Yacht Club Kai 5 Videre utvikling Videre utvikling Move mouse over image
 • Byhus 3

  Ett hus. 18 leiligheter.
  Alle solgt

 • Byhus 2

  Ett hus. 11 leiligheter.
  Alle solgt

 • Langhus

  17 + 14 leiligheter i seks etasjer som henvender seg mot vest; sjø, lys og luft.
  Leiligheter fra 40 m2 til 258 m2 BRA.

  • To Byhus bygd sammen til et Langhus.
  • Moderne, presis funksjonalisme. Urbant uttrykk.
  • 4 + 2 leiligheter i første etasje.
  • 3 + 2 leiligheter i andre etasje.
  • 3 + 3 leiligheter i tredje, fjerde og femte etasje.
  • 1 + 1 leilighet i sjette etasje.
  • Felles adkomstsone og to heiser.
  • Parkering og boder i underetasjer.
 • Lamellhus

  Tre hus i kjede.
  4 + 5 + 4 boliger.
  Alle solgt

 • Punkthus

  To hus. 4 + 4 leiligheter i fire etasjer.
  Alle solgt.

 • Kai 5

  Planlagt næringsbygg. Bygget vil bli bygget i en etasje og få moderne utforming. Bygget vil bli oppført så snart markedssituasjonen tilsier dette.

 • Framnæs Yacht Club

  Planlagt nybygg. «Framnæs Yacht Club» vil bli bygget i en etasje og få moderne utforming og funksjon som selskapslokale/serveringssted.

 • K1

  Planlagt nybygg for kontorbasert næringsvirksomhet i tre/fire etasjer. Bygget vil få moderne utforming og bli oppført så snart markedssituasjonen tilsier dette.

 • Treningssenter

  Etablert treningssenter. SPENST.

 • Framnæskollen

  Grønt fellesareal for alle beboere på Framnæs. Det vil bli anlagt balløkke og lekeplass i tillegg til arealer for felles uteopphold. Mulighet for etablering av paviljong på kollens søndre del.

 • Videre utvikling

  Målet er å omskape Framnæs til et multifunksjonelt område som skal romme både bolig, arbeid og fritid. Det vil derfor på sikt også bli etablert nye bygninger lenger syd på Framnæs.

 • Videre utvikling

  Målet er å omskape Framnæs til et multifunksjonelt område som skal romme både bolig, arbeid og fritid. Det vil derfor på sikt også bli etablert nye bygninger lenger syd på Framnæs.

 • Hagehus

  To hus med leiligheter i tre etasjer.

  Under planlegging - lanseres senere.

 • Hagehus

  To hus med leiligheter i tre etasjer.

  Under planlegging - lanseres senere.