• 724_Basale 130x230.jpg.resources

    Våre eiendommer driftes av OBOS Basale avd. Vestfold.

    Telefon 06760 / 474 77 130 (dagtid), 06760@newsec.no