Framnæs Maritime Senter

Senteret har et komplett tilbud til eiere av yrkes- og fritidsbåter og består av flere firmaer, alle spesialister på sitt felt.

For nærmere informasjon, se: www.framnesmaritimesenter.no

 

Tilbake