A/S THOR DAHL EIER OG LEIER UT TILPASSEDE LOKALER

Vi har næringslokaler, næringstomter, boliger og boligprosjekter rundt Sandefjordsfjorden. Våre eiendommer har stort potensial for videre utbygging og ligger kun fem minutter fra Sandefjord sentrum, kun 10 minutter fra E-18 og kun 15 minutter fra Sandefjord Lufthavn Torp. Vårt oversiktskart viser hvor vi er!

   
Tilbake